Advertisements

Selenit Saturn season 2 power 2 new power of sailor moon 2013 2014 2015 2016

Selenit Saturn season 2 power 2 new power of sailor moon 2013 2014 2015 2016

Selenit Saturn season 2 power 2 new power of sailor moon 2013 2014 2015 2016

Сатурн – Лакът за нокти на Дъга – сезон 1… сезони 2 и 3 без лак… Лака за нокти Златен (жълт) – сезон 4… сезон 5 ???… 

Меркурий – Лака за нокти син – сезон 1… Лака за нокти Сребърен, синкав – сезони 2 и 4… сезон 3 без лак… сезон 5 ???…
Венера – Лака за нокти оранжев – сезони 1, 2 и 4… сезон 3 без лак… сезон 5 ???… (Sailor V – Лака за нокти черен – сезон 1)…
Марс – Лака за нокти Червен – сезони 1, 2 и 4… сезон 3 без лак… сезон 5 ???… 
Юпитер – Лака за нокти зелен – сезони 1, 2 и 4… сезон 3 без лак… сезон 5 ???… 
Земя – Лака за нокти Сребърен (бял) – сезон 1… Лака за нокти розов-цикламен (на дъга) сезони 2 и 4… сезон 3 без лак… сезон 5 ???…
Уран – Лака за нокти тъмно син – сезон 2… Лака за нокти зелено-син – сезон 4…
Нептун – Лака за нокти студено син – сезон 2… Лака за нокти ледено син – сезон 4…
Плутон – Лака за нокти лилав – сезон 2… Лака за нокти  кафяв (тъмно син) – сезон 4…
Сатурн (Усаги)
Сатурн – ирисите на очите тъмно сини, без грим – сезон 1…
Сатурн – ирисите на очите на дъга. Сенките на очите Сребърни светят! червилото Златно, жълто, свети – блести – сезон 2…
Сатурн – ирисите на очите на дъга. Сенките на очите Златни светят! червилото Сребърно, бяло, свети – блести – сезон 3…
Сатурн – ирисите на очите на дъга. контурите и миглите на очите тъмно сини, без друг грим – сезон 4…
Сатурн – ??? – сезон 5 ……………
 
Титан (Черничка)
Титан – ирисите на очите оранжеви, без грим – сезон 1…
Титан – ирисите на очите жълти, светят! черни мигли, (без грим) – сезон 4…
 
Меркурий (Еими)
Меркурий – без грим – сезон 1…

Меркурий – сенките на очите ярко, светло сини – блестящи. Червилото розово – оранжево, смесено, светещо – сезони 2 и 3…

Меркурий – без грим само очертанието контура на очите, миглите тъмно сини – сезон 4…
Меркурий – ??? – сезон 5 ………………
 
Марс (Реи)
Марс – без грим – сезон 1…
Марс – сенките на очите искрящо, червени – блестящи. Червилото тъмно червено, светещо – сезони 2 и 3…
Марс – без грим само очертанието на контура на очите, миглите черни – сезон 4…
Марс – ??? – сезон 5 ………………
 
Юпитер (Макото)
Юпитер – без грим – сезон 1…
Юпитер – сенките на очите зелени – блестящи. Червилото цикламено, светещо – сезони 2 и 3…
Юпитер – без грим само очертанието на контура на очите, миглите тъмно зелени – сезон 4…
Юпитер – ??? – сезон 5 ………………
 
Венера (Минако)
Венера – без грим – сезон 1…
Венера – сенките на очите оранжеви – блестящи. Червилото оранжево, светещо – сезони 2 и 3…
Венера – без грим само очертанието на контура на очите, миглите лилави – сезон 4…
Венера – ??? – сезон 5 ………………
 
Земя (Наруу)
Земя – без грим – сезон 1…
Земя – сенките на очите розови (на дъга) блестящи. Червилото розово (на дъга) светещо – сезони 2 и 3…
Земя –  без грим само очертанието на контура на очите, миглите кафяви – сезон 4…
Земя – ??? – сезон 5 ………………
 
Принцеса Северно Сияние (Принцесата на Слънцето)
ирисите на очите оранжеви, очната линия зелено-синя, сенките на очите кафяви, червилото синьо – сезон 1…
 
Принцеса Съзвездие (Сатлун)
ирисите на очите на дъга, очната линия цикламено-червена, сенките на очите сини – блестящи, червилото ярко червено – сезони 2 и 3…
 

……………………………..

 
Уран – сенките на очите прозрачни – блестящи, червилото прозрачно светещо – сезон 2… 
Уран – без грим само очертанието на контура на очите, миглите тъмно лилави – сезон 4…
 
Нептун – сенките на очите заострени – сини, блестящи! червилото ярко ледено синьо, светещо – сезон 2… 
Нептун – очертанието на контура на очите миглите черни, сенките заострени студено сини – сезон 4…
 
Плутон – сенките на очите лилави – блестящи. Червилото тъмно цикламено – червено, светещо – сезон 2… 
Плутон – очертанието на контура на очите миглите черни, сенките заострени ледено сини – сезон 4…
 

………………………………………….

 
Ариел – ирисите на очите светло сини. Сенките на очите бледо ледено сини, блестящи! червилото бледо ледено синьо, светещо – сезон 2…
Тритон – ирисите на очите сини. Сенките на очите прозрачни – блестящи. Червилото прозрачно, светещо – сезон 2…
Харон – ирисите на очите тъмно сини. Сенките на очите синкави – сини, блестящи! червилото кърваво червено, светещо – сезон 2…
 
…………………………………………………………………….
Image
Saturn (Usagi)
Saturn – iris dark blue eyes, no makeup – Season 1 …
Saturn – the iris of the eye of the rainbow. Silver Eye Shadow shine! Gold lipstick, yellow, light – shines – Season 2 …
Saturn – the iris of the eye of the rainbow. Eye Shadow Golden glow! Silver lipstick, white, light – shines – Season 3 …
Saturn – the iris of the eye of the rainbow. contours of the eyes and lashes dark blue, without any makeup – Season 4 …
Saturn -?? – Season 5 ……………

Titan (Chernichkite)
Titan – the iris of eye orange without makeup – Season 1 …
Titan – the iris of the eyes yellow glow! black eyelashes (without makeup) – Season 4 …

Mercury (Eimi)
Mercury – no makeup – Season 1 …
Mercury – the shadows of the eyes bright blue – brilliant. Lipstick pink – orange, mixed, luminous – Seasons 2 and 3 …
Mercury – no makeup just outline the contour of the eyes, eyelashes, dark blue – Season 4 …
Mercury -?? – Season 5 ………………

Mars (REI)
Mars – without makeup – Season 1 …
Mars – sparkling eye shadow, red – brilliant. Dark red lipstick, luminous – Seasons 2 and 3 …
Mars – without makeup only outline the contour of the eyes, black eyelashes – Season 4 …
Mars -?? – Season 5 ………………

Jupiter (Makoto)
Jupiter – without makeup – Season 1 …
Jupiter – shades of green eyes – brilliant. Scarlet lipstick, luminous – Seasons 2 and 3 …
Jupiter – without makeup only outline the contour of the eyes, eyelashes dark green – Season 4 …
Jupiter -?? – Season 5 ………………

Venus (Minako)
Venus – without makeup – Season 1 …
Venus – shades of orange eyes – brilliant. Lipstick orange glow – Seasons 2 and 3 …
Venus – without makeup only outline the contour of the eyes, eyelashes purple – Season 4 …
Venus -?? – Season 5 ………………

Earth (Naruu)
Land – no makeup – Season 1 …
Land – pink eye shadow (of arc) brilliant. Lipstick pink (arc) luminous – Seasons 2 and 3 …
Land – no makeup just outline the contour of the eyes, eyelashes brown – season 4 …
Land -?? – Season 5 ………………

Northern Lights Princess (Princess of the Sun)
iris of eye orange, green eyeliner, blue eye shadow, brown, blue lipstick – Season 1 …

Princess Constellation (Satlun)
iris of the eye of a rainbow eyeliner scarlet-red, shades of blue eyes – bright, bright red lipstick – Seasons 2 and 3 …

……………………………..

Uranus – the shadows of transparent eyes – brilliant, transparent, luminous lipstick – Season 2 …
Uranus – without makeup only outline the contour of the eyes, eyelashes dark purple – Season 4 …

Neptune – shadows sharp eye – blue, brilliant! bright lipstick ice blue glow – Season 2 …
Neptune – outline the contour of the eye lashes black, sharp cold blue shadows – Season 4 …

Pluto – shades of purple eyes – brilliant. Dark magenta lipstick – red, glowing – Season 2 …
Pluto – the outline of the contour of the eye lashes black, ice blue shadows sharp – Season 4 …

………………………………………….

Ariel – the iris of the eye blue. Shadows of pale ice blue eyes, brilliant! lipstick pale ice blue glow – Season 2 …
Triton – blue iris of the eye. Eye shadows transparent – brilliant. Lipstick transparent, luminous – Season 2 …
Charon – the iris of the eyes dark blue. Shadows of blue eyes – blue, brilliant! blood red lipstick, luminous – Season 2 …

………………………………………….. ………………………..

Селенит Сатурн – Сила 3, сезон 3. Сатурн! Вечен Истински Стил 3

Косата руса, сянката синя, отблясък бял. от двете страни на главата по 3 бели месечинки. Захваната на 2 тънки дълги опашки. захватките сърца, коронките червени сърца, игличките прави бели. По косата Скъпоцени Камъни и символи както във втори сезон. На челото новия знак на Сатурн както във втора Сила (втори сезон) очите на Дъга, сенките на очите Златни, светещи. червилото сребърно – бяло блестящо и преливащо. Обиците златни – жълти, планети Сатурн. каишката на врата петолъчни звезди златни – жълти, по средата сърце с пръстените на Сатурн, два реда, жълто златно сърце. Воалцето от прозрачна тънка материя! на дъга, (свети и прелива) в него знаците на Сатурн и самите планети на Сатурн, бели (блестящи, искрящи.) Ръкавите остри бели сребърни. Ръкавиците дълги бели Сребърни, отгоре Златни – жълти, отдолу коронките (завити завъртулки, увити) Златни жълти. Брошката Златна, Сърце с пръстените на Сатурн на два реда – етажа…  Крилцата на пеперуда! розови – цикламени, на дъга. блузата къса бяла, най отдолу ивица резка златна – жълта. Кръста гол пак, с Пръстените на Сатурн! както във втори сезон. колана на долу златен – метален, завит с прозрачни на горе. Полата къса, от тънка  Прозрачна материя! на 3 слоя – пласта горния на Дъга, по средата Сребърен, долния Златен и трите преливат, светят със Знаците на Сатурн! другите планети (и формата на Сатурн) блестят. Ботушите Сребърни светят, среден ток, горе завъртулките на долу златни, долу също златни. Крилете отзад на гърба дълги Розови – Цикламени, на Дъга прозрачни както в съня…

 Blonde hair, blue shadow, glow white. on both sides of the head by three white moons.Caught 2 long thin tails. grip hearts, red hearts crowns, made of white needles. With hair Skapotseni stones and symbols as in the second season. A new forehead as a sign of Saturn in the second Force (season) Rainbow eyes, eye shadow golden, glowing.lipstick silver – bright white and overwhelming. Gold earrings – yellow, planets Saturn.Neckstrap mullets gold – yellow, the middle heart with rings of Saturn, the two lines, yellow gold heart. Voaltseto of transparent thin fabric! of arc (light and overflow) in it signs of the planets Saturn and Saturn themselves, white (shining, bright). sleeves sharp white silver.Long white gloves Silver, Gold top – yellow, bottom crowns (curved flourish, wrapped) Golden yellow. Gold brooch, Heart of Saturn’s rings in two lines – floors … Wings of a butterfly! pink – cyclamen, Arc. short white shirt, the bottom line stripe gold – yellow. Cross naked again with Saturn’s rings! as in the second season. below the belt of gold – metal, wrapped in a transparent up. Short skirt, made of thin transparent material! 3 layers – the upper layers of the rainbow, halfway Silver, Gold and bottom three overflow with light signs of Saturn! other planets (and the shape of Saturn) shine. Boots Silver light, medium current, top-down gold squiggles, as also gold. Wings back to back long Pink – cyclamen, the Rainbow transparent as in a dream …

Селенит Сатурн – Сила 2, Сезон 2. Сатурн! Вечен Истински Стил 2

Косата руса, сянка синя, отблясък бял. На главата от двете страни по една месечинка и 2 кръгчета бели. Захваната коса на 2 дълги тънки опашки.  Коронките кръгли червени, игличките бели, захватките не чисто кръгли. По цялата коса може да се наблюдават светещи Скъпоцени Камъни с искри сини! На челото новия знак на Сатурн. очите на Дъга, сенките на очите Сребърни, червилото Златно – жълто свети. Обиците сърца Лунни Камъни. каишката на врата, златни – жълти (заострени, остри) месечини, по средата отпред Сатурн златен – сребърен. отзад на шията, каишката панделка тънка дълга. Верижката на сърце Лунен Камък. Воалцето от прозрачна материя – тънко, свети и блести Сребърно, петолъчни звезди в него бели прозрачни. Ръкавите прозрачни на Дъга със прозрачни звездички. Златно – жълто метално под прозрачните ръкави, най отдолу червени.  Къси ръкавици светло жълти – златни (преливащи светещи) отгоре прозрачни Сребърни – бели, отдолу коронките сребърни – бели с петолъчни звезди. Брошката Диамантена на Сатурн! крилата пеперудени, тъмно сини, както в съня. блузата бяла, къса отдолу червена на вълни, закрепена по средата със малко жълто сърчице. Кръста е гол с Пръстените на Сатурн! като скъпоцени камъни  се движат около кръста и. колана на полата нагоре завит златен – жълт, отдолу прозрачни, и между полата сребърни прозрачни от двете страни. Петолъчна звезда по средата отпред на колана. Лентите розови, прозрачни с петолъчни звезди бели. Полата тънка, от прозрачна материя! (светеща, свети, блести)  Сребърна, най отдолу лентата розова, прозрачна със знаците на Сатурн и другите Планети, светещи! полата е къса. Ботушите бели със старите знаци на Сатурн като връзки, най отгоре заострени златни – жълти месечини, ботушите най отгоре жълти – златни. Среден ток. Крилата отзад на гърба дълги с тях лети, много тъмно сини със различни нюанси както в съня ми… 

 Blond hair, blue shadow, glow white. Head on both sides one and two moons white circles. Hair caught two long thin tails. Crowns round red, white needles, not purely round grip. For all hair can be seen glowing Skapotseni Stones with blue sparks! On the forehead a sign of the new Saturn. Eye of Arc, Silver Eye shadows, lipsticks Gold – yellow lights. Earrings hearts moonstones. neck strap, gold – yellow (pointed, sharp) moon, Saturn in the middle front of gold – silver. back of the neck strap long thin ribbon.Heart bracelet moonstone. Voaltseto of transparent material – thin, light and shining silver, mullets it white transparent. The sleeves of the rainbow with transparent transparent asterisks. Gold – yellow metal in transparent sleeves, red bottom. Short gloves bright yellow – gold (light shading) transparent top Silver – white, silver crowns bottom – white with mullets. Diamond brooch of Saturn! butterfly wings, dark blue, as in a dream. white blouse, short red beneath the waves, anchored in the middle with little yellow hearts. Cross is the goal of Saturn’s rings! skapotseni as stones move around in. waist belt of the skirt wrapped up gold – yellow, transparent bottom, and between silver transparent skirt on both sides. Five-pointed star in the middle front of the belt. Pink bars, transparent with white mullets. Thin skirt, a transparent material! (Glow, shine, shine) Silver, pink ribbon at the bottom, with clear signs of Saturn and other planets, glowing!the skirt is short. White boots with the old signs of Saturn as links at the top of piles of gold – yellow moon, yellow boots at the top – gold. Average current. Wings behind the back with their long flight, very dark blue with different shades as in my dream …